idioma

La retinopatía diabètica (RD) és una complicació de la diabetes que afecta els vasos sanguinis de la retina. és encara una de les principals causes de ceguesa i baixa visió, tot els notables esforços realitzats en el diagnòstic precoç i tractament amb laserteràpia en la població diabètica.
La diabetis afecta més d'un 6% de la població mundial (prop de 2,5 milions de persones a Espanya) i la Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que per al 2010 la xifra s'haurà duplicat.
El tractament de l'RD és un clar exemple de l'aplicació de la medicina basada en l'evidència. Els assajos clínics realitzats han demostrat l'eficàcia del tractament amb làser. A més la vitrectomia ha millorat el pronòstic de certes complicacions de la RD, com l'hemorràgia vítria i el despreniment de retina traccional. L'aplicació d'aquests tractaments ha millorat considerablement el pronòstic visual dels pacients diabètics, havent-se reduït de manera significativa el risc de ceguera 4,5,6. El diagnòstic precoç de la retinopatía diabètica es basa en l'exploració del fons d'ull i en la realització de retinografíes, angiografia i OCT macular.

rejilla de Amsler

retinopatía diabètica severa

disenny barcelona originalbit

© OFTALMOBARCELONA - Drs. Meroño Oñate - C/ Bruc, 151 3º 1ª - Barcelona 08037 - Tel 034 93 457 15 15 - info@oftalmobarcelona.com