idioma

despreniment de retina

El despreniment de retina es produeix quan, com a conseqüència d'un trencament a la retina, s'introdueix líquid entre dues de les capes de la retina (l'epiteli pigmentari i la retina neurosensorial). Aquesta ruptura pot estar relacionada amb un traumatisme o succeir de manera imprevista a conseqüència d'un col-lapse de l'humor vitri que provoqui traccions retinianes que condueixin al trencament de la retina.
El pacient pot notar la visió de mosques i / o llums en les primeres fases del procés o una cortina que amaga part del seu camp visual en les fases més avançades.
És important anar a l'oftalmòleg en notar els primers símptomes, ja que si es detecta la ruptura o esquinçament en les seves fases inicials es pot resoldre el quadre mitjançant el tractament amb làser, però si el despreniment està instaurat haurem de recórrer a la cirurgia.
Les persones amb antecedentes familiares de despreniment de retina o amb malalties predisposants, com la miopia, haurien de sotmetre's a controls preventius de fons d'ull com a mínim un cop l'any.

disenny barcelona originalbit

© OFTALMOBARCELONA - Drs. Meroño Oñate - C/ Bruc, 151 3º 1ª - Barcelona 08037 - Tel 034 93 457 15 15 - info@oftalmobarcelona.com